top of page

Sanne historier

Oppdatert: 4. mai 2023Damer i Byen ble startet i Lyngdal høsten 2017, først med navnet «Jentekveld». Arbeidet har vokst mye siden da, og i november i fjor ble steget tatt inn i den store kinosalen i Lyngdal kulturhus.

Toril Berg leder Damer i Byen sammen med et lederteam. Vertskapet ønsker at de som kommer på samlingene skal få oppleve Guds kjærlighet og nåde, og sannheten om hvem Gud er.

- Drømmen er å nå Damer i Byen vår med Jesus - at de som kommer på samlingene skal få oppleve Jesus, og at de har en Far som bryr seg om dem. Vi ønsker at de skal bli kjent med Ham, og med dette få en ny dimensjon i livet.


Uten fasader

På samlingene til Damer i Byen er det både lovsang, noen som forteller om hva Jesus har gjort i livene deres og en kort tale. Hovedfokuset under disse kveldene er de autentiske historiene, forteller Toril.

- Det viktigste på samlingene til Damer i Byen, er «sofapraten». Da blir det delt helt genuine historier fra damers liv, historier som ikke er pyntet på. De som deler, viser en side av livet som ikke bare er det man ser blir lagt ut på Facebook eller Instagram. Det er de ekte historiene som virkelig påvirker oss.

Gjestene som kommer på Damer i Byen kan få en opplevelse av å ikke være alene om å ha gått gjennom vanskelige perioder. De får også høre hvordan Jesus har vært med andre damer i mørke daler i livene deres.

- Historiene som blir delt skal være med på å bringe oppmuntring, fred, liv og håp, sier hun.

Samlinger rettet mot damer

Toril tror at et arbeid spesielt rettet mot damer er viktig og relevant.

- Søndagsgudstjenestene er en festsamling der alle samles. I tillegg velger vi ut grupper for å kunne spisse arrangementene inn, og være «spot on» i det som blir delt. Vi har ungdomsarbeid fordi vi vil treffe ungdommer, og vi har eldrearbeid fordi vi vil treffe de eldre. Av denne grunnen har vi også Damer i Byen.

Damene som kommer på samlingene kan ha mye forskjellig bagasje fra før, og kan ha opplevd at det er blitt sagt ting inn i livet som ikke har vært rett.

Vi ønsker at damene som kommer skal få det rette Gudsbildet. At Gud har nåde nok, at Han er bare god, at Han ønsker bare det beste for oss. Han står ikke med pekefingeren og skal «ta oss», men Han heier på oss.

Elsket av Gud

- Det som er det aller viktigste for oss som arrangerer samlingene, er at damene som kommer skal få oppleve at de er elsket – elsket på tross av det livet de har levd, hvis de har opplevd at de har kommet til kort og gjort feil. Uansett hva som ligger i bagasjen, så er de elsket for hvem de er. Vi ønsker at damene som kommer på samlingene skal oppleve at de er ønsket i dette livet, at Gud ser dem, og ønsker fellesskap med dem.

Vi ønsker at damene skal erfare at Guds Ord er ikke for å «slå» oss, men for å hjelpe oss. Guds Ord er som en håndbok, for å lede oss, for at vi kan få det beste livet. I Guds Ord kan vi få hjelp i relasjoner, i livssituasjoner og i arbeidslivet, gjennom Han som virkelig er den beste Far. Uansett hvilken far man har opplevd tidligere, så er Gud den som ikke kan måle seg med noen, Han er den perfekte Far.

Vi ønsker at de som kommer på samlingene skal få høre at Gud vil gå med dem hver dag. Han er ikke kun der når man er på høyden og alt er på topp, men Han er også der på det mørkeste, og vil hjelpe oss ut og gjennom.

Vertskapet ønsker også at damene skal kjenne seg godt ivaretatt på samlingene - at de opplever at de er viktige, at de er sett, og at dette er damer som virkelig bryr seg, og ønsker det beste for dem.


Ta bort hindre

Damer i Byen ønsker å ha en så nøytral arena som mulig, og derfor blir samlingene holdt i Kulturhuset.

- Vi ønsker å ta bort noen hindre for at damer som egentlig søker og lengter etter Jesus, og trenger Ham, kan få møtt Ham, selv om de ikke er komfortable med å gå inn i en kirke enda. Vi ønsker å være første stopp på veien.

Når man kommer på Damer i Byen, tar en kaffe, blir kjent med andre kristne damer, og ser at Jesus har gjort en forskjell i livene deres og at livet med Ham er relevant i dag, vil det være lettere å bli med på et møte i en kirke. Målet er at damene som kommer på samlingene våre etter hvert skal bli koblet på vår menighet, eller en annen menighet i Lyngdal.

Innflytelse

Toril har tro på at familiene vil oppleve Gud gjennom damene.

- Gjennom en samling med Damer i Byen tror jeg damene vil bli inspirert og løftet opp. Når damene slipper Jesus inn, vil Han bli med dem hjem. Det er klart at familien vil se og oppleve at sin ektefelle eller mor har blitt fylt av Hans fred og Hans lys.

Jesus kan løfte alt. Livet vil bli lysere når man ser at Han er med. Jeg har virkelig tro på at dette arbeidet vil forvandle mange damer sine liv, deres familier, relasjoner og arbeidsplasser, og dermed gjøre en forskjell i byen vår.

Gud er så stor, og Han elsker å gjøre store ting - ofte gjennom enkle, små møter mellom mennesker. Det drømmer vi om å være med på, avslutter hun.
109 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page