top of page

Korsets kraft

Oppdatert: 4. mai 2023Det er i år 200 år siden vi fikk korset i flagget vårt. Korset er et sterkt symbol. Samtidig vekker det reaksjoner - det har blant annet vært diskusjoner om å bruke kors som smykke. Det vitner om at det er kraft i ordet om korset.Guds kraft

«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.»

1. Korinterbrev 1:18


Vi som kristne er ikke samlet rundt filosofiske teorier eller intellektuelle visdomstaler, men rundt den enkle, men samtidig livsforvandlende sannheten om Kristi kors – som er kraften til frelse. Men hva betyr dette?


Soning for vår synd


«Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre lovbrudd, Han ble knust for våre synder. Straffen rammet Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.»

Jesaja 53:4-5


Jesus ble knust for min synd. Hvorfor er det viktig å være bevisst på synd? Fordi hvis man ikke identifiserer og erkjenner det sentrale problemet, da mister man det essensielle, det som er kraften i det budskapet som vi har om korset. Vi kan være fokusert på visdom og mye vi kan lære intellektuelt, men selve kraften er i ordet om korset.Hva betyr ordet om korset?


- Han sonet min synd

(1. Korinterbrev 5:21)

- Han tok min straff

(Jesaja 53:5)

- Han kjøpte meg fri fra lovens forbannelse

(Galaterne 3:13)

- Han gjorde meg fri fra syndens makt

(Romerne 6:6)

- Han kledde meg i rettferdighet

(2. Korinterbrev 5:21)

- Han gjorde at jeg fikk fred med Gud

(Romerne 5:1)

- Han opprettet en ny pakt

(Hebreerne 9:15)

- Han har gjort meg til en ny skapning

(2. Korinterbrev 5:17) - Han har gitt meg et nytt og evig liv

(Efeserne 2:1)

- Han har gjort meg hellig (1. Korinterbrev 1:30)

- Han har gitt meg legedom (1. Peter 2:24) - Han har gitt meg gjenopprettelse

(Efeserne 2:22)

- Hans død gjorde at vi kan komme like innfor Gud

(Efeserne 2:13)

- Han har gitt meg en evighet sammen med Gud

(Johannes 3:16)

- Han banet veien til Gud (Hebreerne 10:19-20)


«For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.»

2. Korinterbrev 5:21


Hvilken utrolig stor gave Gud har gitt oss ved Jesu død på korset i vårt sted! Vi mennesker strekker ikke til i egen kraft. Vi har alle syndet, og vi trenger alle Guds nåde. Det er egentlig et utrolig befriende budskap! Det handler ikke om at vi som kristne skal være perfekte, som alltid har alt på stell, og som aldri gjør noe galt. Det å være kristen handler om å være avhengig av korset, og korsets kraft i våre liv.Fred med Gud


«Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.»

Romerbrevet 5:1


Gud ønsker fellesskap med oss. Korset ble som en vei, det åpnet veien til Gud for oss. Forhenget i tempelet, som markerte skillet til det aller helligste, der Guds nærvær var – det revnet, da Jesus døde for oss. Jesus gjorde oss rettferdige innfor Gud, og åpnet veien til Himmelen, og et evig liv med Ham. Vi har fått fred med Gud ved Jesu offer i vårt sted.


«For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Johannes 3:16Å bøye kne ved korset


Når vi erkjenner hva Jesus har gjort for oss, gir vi et gjensvar til Ham ved å bøye kne ved korset. Vi tar imot Hans tilgivelse, gjenopprettelse, helbredelse og evig liv med Gud. Vi lar Jesus være Herre i våre liv. Ordet om korset er et budskap som forandrer våre liv fra innsiden og ut, og vi ønsker å være etterfølgere av Jesus.


«Da Han hadde kalt til seg folket sammen med disiplene sine, sa Han til dem: «Den som vil komme etter Meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg.»

Markus 8:34


«La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som da Han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et tilranet gode å være lik Gud, men Han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.

Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.»

Filipperbrevet 2:5-11

124 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page