top of page

Kalt for en tid som denne

Oppdatert: 4. mai 2023«Før Jeg formet deg i mors liv, kjente Jeg deg. Før du ble født, helliget Jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkeslagene.» Da svarte jeg: «Å, Herre Gud! Se, jeg kan ikke tale, for jeg er en ungdom.» Men Herren sa til meg: «Si ikke: ‘Jeg er bare en ungdom’, for du skal gå til alle dem Jeg sender deg til, og alt det Jeg befaler, skal du tale. Frykt ikke for dem, for Jeg er med deg. Jeg skal utfri deg», sier Herren. Da rakte Herren fram sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: «Se, Jeg legger Mine Ord i din munn.»

Jeremia 1:5-9


Gud kaller mennesker. Det er en naturlig del av hvordan Gud opererer, - det ser vi gjennom hele Bibelen. Helt fra første stund leser vi at Gud kaller menneskene til seg. Vi har alle et kall til å ha samfunn med Jesus, til å være etterfølgere av Jesus, og til å gå ut og gjøre disipler.


I denne teksten vil jeg dele om det kallet som Gud spesifikt har for deg, for alle mennesker har et personlig kall fra Gud for sitt liv.Det handler alltid om Guds nåde


Har jeg gjort noe som fortjener et kall? Hva hadde Paulus gjort før han ble kalt, som fortjente dette kallet? Ingenting. Når Gud kaller mennesker, handler det om nåde.


Vi lever i en kultur der den som har fått best karakterer og er mest kvalifisert, får jobben. Hvor fort hadde vi ikke valgt den eldste broren til David som konge! Men i Guds rike er det annerledes, der handler det om nåde. Gud kaller og utvelger, ser til hjertet, og Han kaller den Han vil. Av sin nåde kaller Gud på ulikt vis, til ulike typer tjeneste.Det handler alltid om en vandring


«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.»

Efeserbrevet 2:10


Gud har lagt klart ferdige gjerninger. Det eneste vi skal gjøre er å vandre i dem. Det handler om å være lydig mot Gud, ta det neste steget, være trofast og ikke gi opp, men å fortsette å gå sammen med Gud.Det er ofte en unnskyldning


Gjentatte ganger ser vi at menneskene som Gud kalte hadde en unnskyldning:


- Jeremia var for ung.

- Gideon stod i vinpressa og tresket hvete da Gud kalte ham, og Gideon følte seg som den minste personen, i den minste familien, i den minste slekta.

- Abraham følte seg for gammel og Sara lo fordi hun var nitti år - hvordan skulle hun bli med barn?

- Moses hadde utfordringer med å snakke.


Hva er din unnskyldning?Noen ganger diskvalifiserer andre mennesker den personen Gud kaller:


- David var ikke en gang regnet med av faren sin, da han hadde stilt opp sønnene sine på rekke og rad.

- Moses hadde drept en mann.

- Paulus var en forfølger av kristne.

- Peter og Andreas var bare fiskere.

- Jesus kom fra den lille byen Nasaret og var en snekkersønn.


Hvor mye får det andre sier, påvirke deg?Hva sa Gud til disse menneskene?


- Si ikke du er ung og frykt ikke for dem, for Jeg er med deg. (Jeremia 1:7-8)

- Frykt ikke, Jeg er med deg. (Jesaja 41:10)

- Vær frimodig og sterk, for Jeg er med deg. (Josva 1:9)

- Herren er med deg, du djerve kjempe! (Dommerne 6:12)

- Gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittenes hånd! Har ikke Jeg sendt deg? (Dommerne 6:14)

- Jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned til siste mann. (Dommerne 6:16)

- Jeg vil velsigne deg. (1. Mosebok 12:2)


I alle disse tekstene handler det om at Gud er med. Vi trenger ikke frykte - vi kan være frimodige og sterke - og det er fordi Gud er med.Det er ofte en forberedelsestid


- David ble salvet til å være konge, men det gikk mange år før det ble en realitet.

- Abraham måtte vente lenge på sønnen han hadde fått løfte om. Det tok lang tid fra Josef fikk drømmene fra Gud til at drømmene gikk i oppfyllelse, og han møtte mye motstand før dette ble en realitet.

- Gud kalte på Samuel, men det tok tid før han ble dommer og profet i Israel.

- Paulus ble kalt, og fjorten år etter står det at han kom ut i oppgavene Gud hadde for ham.


Forberedelsestiden kan sammenlignes med at når noe blir sådd, tar det tid før det kommer til syne.Kjennetegn på disse personene som det står om i Guds Ord:


- De vandret med Gud

- De fortsette å gå med Gud

- De var trofaste der hvor de blir satt

- Guds nåde var over deres liv

- De modnet og ble formet

- De ble ikke bitre, men bevarte hjertet framfor GudDet er ofte motstand


- Josef møtte motstand før han opplevde at drømmene han hadde fått fra Gud ble en realitet. Han ble anklaget urettmessig og satt i fengsel, og flere år gikk før han så drømmene bli oppfylt.

- David møtte også motstand. Han ble ikke regnet med blant sine brødre da profeten Samuel kom for å salve en ny konge, og senere ble han forfulgt av sin egen konge, Saul, med sin egen hær, som ønsket å få ham drept.

- Paulus møtte også motstand, i form av at han ble forfulgt og satt i fengsel for sin tro og sin tjeneste.Det handler alltid om salvelse


Menneskene vi leser om i Guds Ord var blitt salvet - Guds Ånd var over deres liv. De var salvet til tjeneste, til oppgavene de skulle gjøre. Vi er i den nye pakt og Den Hellige Ånd er blitt utgytt.


En tjeneste for Gud handler ikke om å skulle bli opphøyd selv, men om et liv i ydmykhet og lydighet - et liv i tjeneste for Gud. Gjennom livene til de personene vi leser om i Guds Ord, ble Gud stor og Jesus æret.


«Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren.»

Lukas 4:18-19Kalt for en tid som denne

«Hvem vet om du ikke er kommet til dronningverdigheten for en tid som denne?»

Ester 4:14


Gud velger ikke først og fremst de sterkeste og beste, men Han ser til hjertet. Kallet fra Gud er handler om en vandring – å gå i tro til Gud. Jeg vil oppmuntre deg til å søke Gud, og så vil Han legge ned noe i hjertet ditt. Vandre med Gud og ta nye skritt med Ham. Du er kalt av Gud for en tid som denne!

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page