top of page

Forvandlingskraft

Oppdatert: 4. mai 2023Det er vår, og sola varmer, trærne blir grønne og gresset vokser, blomstene blomstrer og fuglene kvitrer. På noen få uker er det en enorm forvandling som skjer - det er som om hele naturen livner til. Det er en livskraft som Gud selv har lagt inn i skapelsen, og det vitner om hvor utrolig stor Gud vi har som har skapt alt så fantastisk! Når jeg ser denne forvandlingskraften har det begeistret meg, for jeg vet at Han som har skapt alt liv også sendte Jesus for at vi skulle få et nytt liv med Ham.


Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Johannes 10:10


Når vi tar imot Jesus, er det et nytt liv og Hans liv i overflod som vi blir koblet til. Det er en enorm forvandlingskraft i dette livet. For det er ikke gjennom selvstrev og viljestyrke at forvandlingen i våre liv vil skje - det er ved at Den Hellige Ånd får virke i våre liv. Som sevja kommer til i et tre og gjør at treet får grønne blader og etter hvert bærer frukt, slik vil Den Hellige Ånd bringe Guds liv inn i våre liv, slik at våre liv kan både blomstre og gi frukt. Hva slags frukt? Jo, Galaterbrevet 5:22-23 sier:


Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet.

For vi kommer til kort i oss selv - vi strekker ikke til i egen kraft, og vi kan bomme og tråkke feil. Gud sendte Jesus, sin eneste Sønn, til oss for å sone all verdens synd. I kjærlighet til oss og i lydighet til sin Far gikk Jesus hele veien. Han ble pisket og slått, hånet og naglet til et kors. Der døde Han ikke på grunn av noe galt Han hadde gjort, men for å sone min, din og all verdens synd.


Det er mange som kan vitne om at deres liv ble forvandlet da de tok imot Jesus. De fikk et nytt liv på innsiden og Den hellige Ånd flyttet inn. Dette nye livet på innsiden starter en forvandlingsprosess i våre liv. Forvandlet til hva? Forvandlet til å bli mer og mer lik Jesus.


Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.

2. Korinterbrev 3:18


Vårt liv med Jesus er en forvandlingsprosess hvor vi får legge oss i Mesterens hender. Som leiren i pottemakerens hånd, vil Han forme oss til sitt mesterverk. Vi kan legge ned vårt eget, og la Jesus få forme oss.


Oppfordringen min til deg er å ta imot dette livet som Jesus gir, og Jesus er dette livet. Ved å være koblet på Han, vil ditt liv bli mer og mer likt Hans liv. Det er en forvandlingsprosess der vårt eget liv legges ned, og hvor Hans liv får leve gjennom oss. Det er ikke ved kav eller strev, men i relasjon til Han som er selve livet. Når vi lar vårt fokus være på Jesus, vil våre liv også, ved Den Hellige Ånd, blir forvandlet. Gud vil at vi alle sammen skal både blomstre, dufte av himmelens duft og gi frukt, slik at Jesus kan bli æret gjennom våre liv.


Vær derfor koblet til Hans forvandlingskraft!


31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page