top of page

Stå opp, bli lys!

Oppdatert: 4. mai 20232020 vil vel alltid bli et slags merkeår som vi kommer til å huske. For mange har året vært krevende av frykt for helse, økonomisk omveltende, permitteringer, mer arbeid på jobb og ensomhet, ettersom vi ikke har kunnet treffe mange.


2020 har også lært meg mer av hva vi ellers kanskje har tatt som en selvfølge når det gjelder frihet, det å kunne samles som en menighet, betydningen av familie og venner. Det har vært et år som det har blitt så viktig for meg hva jeg fyller meg med. Guds Ord, bønn og forkynnelse har blitt viktigere enn før. Å stole på Gud og kjenne på den freden bare Han kan gi, er en utrolig styrke.


2020 har også vært et år hvor vi har blitt nødt til å være kreative og kaste oss ut på nye ting. Det gjelder blant annet det å streame søndagsmøtene live og samlinger på Zoom.


Når vi nå går inn i et nytt år, er det med håp og forventning. Håp om en bedre hverdag og forventning til hva Gud vil gjøre. For selv om dette året også på mange måter vil bli preget av restriksjoner, så kjenner jeg på en enorm forventning til Gud. Vi har vært i et slags ventemodus. Men det er på tide å begynne å gå igjen. Vi trenger å gripe de mulighetene vi faktisk har. For når omgivelsene virker mørke rundt oss, vil lyset skinne klarere, og vi vil som menighet og enkeltmennesker lyse tydelig for Jesus. Når alt rundt oss rystes, så er vi en del av et rike som aldri rokkes. Hans lys og Hans herlighet vil også være enda tydeligere hos oss i tiden fremover. Så fatt mot. La oss komme sammen og stå opp og være lys.


«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal Hans herlighet åpenbare seg.»

Jesaja 60:1-2HILSEN PASTOR

Grete Andersen


82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

תגובות


bottom of page