top of page

Guds løfter

Oppdatert: 4. mai 2023Jeg vet ikke hva slags forhold du har til løfter. Du har kanskje opplevd å bli lovet noe, som ikke skjedde. Du har kanskje også lovt noe selv, som du ikke klarte å holde. Dette kan være i mindre eller større grad. Når det er snakk om mer alvorlige svik, kan det sette dype spor i menneskers liv, fordi tilliten bli brutt i relasjonen. Løfter i seg selv er ikke så mye verd hvis ikke vi kan stole på den som gir løftet. Tilliten til løftene som er gitt, kommer an på hvor troverdig personen som har gitt løftet er.


Vi mennesker kan svikte og omstendigheter kan gjøre at vi ikke klarer å holde det vi har lovt. Men om vi mennesker ikke klarer å holde alle våre løfter, så holder alltid Gud sine løfter. Gud er i stand til å gjøre det umulige. Det står i Lukas 18:27: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»Gud kan ikke lyve


Kristen tro innebærer å tro på og stole på Guds løfter. Er Gud troverdig? I Titus 1:2 står det: «i håp om evig liv. Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av.» Gud har mange gode og enestående egenskaper, og en av dem er at Han kan ikke lyve. Det er umulig for Ham å love noe uten å holde det. De løftene som Gud har gitt står fast.


Jeg vil også minne om: Hva er det du fyller deg med? Vi trenger å løfte blikket i denne tiden, og å la Guds Ord fylle våre liv. Det er der vi har vårt håp, vår fred, vår styrke. Du kan la deg fylle med en bevissthet rundt at Jesus er med deg alle dager.


Bibelen er full av løfter - Gud har gitt oss løfter om så mye. Det er løfter som gjelder hverdagen, og løfter om evig liv og det som skal komme. Vår tro hviler på disse løftene som Gud har gitt oss. Gud er løftenes Gud. Han har gitt oss «de største og mest dyrebare løfter» (2. Peter 1:4). Guds løfter går alltid i oppfyllelse.


«Dere skal da vite og aldri la det gå dere av minne at ikke ett av de gode løfter Herren gav dere, har slått feil. Alt har gått i oppfyllelse. Ikke ett ord slo feil.»

Josva 23:14Guds løfter er knyttet til Jesus


Gud holder sitt Ord, også når omstendighetene synes å peke i helt feil retning. Det har Han bevist oss ved å gi oss Jesus, og Han har også gitt oss alt med Ham (Romerne 8:32). Guds løfter er ikke gitt ut i løse luften. Guds løfter er knyttet til Jesus. Paktsbegrepet er veldig sentralt i Bibelen. En pakt er sterkere enn en avtale som lett kan brytes. En pakt gjaldt til døden. Da Jesus døde på korset for våre synder, ble det inngått en pakt mellom Gud og mennesker gjennom Ham. Ved å ta imot Jesus og Hans verk på korset i vårt sted, har vi fått tilgang til Guds løfter. På korset fikk Jesus det vi fortjente: straffen for våre synder, og gjennom dette fikk vi det Han fortjente: retten til å bli Guds barn, tilgangen til Hans nærvær og alle Hans løfter!

«For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss.»

2. Korinterbrev 1:20Guds løfter er Hans garanti, for det Han lover vil Han holde. Gud står bak dem. Vi må ha tålmodighet, fordi Gud gir svaret i sin tid. Abraham fikk et løfte fra Gud om å få en sønn. Abraham og Sara var gamle nærmere 100 år. Det hadde gått lang tid. Hvordan skulle det skje? Det ville være umulig. Men Abraham hadde fått et løfte fra Gud. Det står om Abraham:


«Uten å bli svak i troen tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd - han var jo snart hundre år - og på at Saras morsliv var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro, idet han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var Han òg mektig til å gjøre.»


Romerne 4:19-21Vi kan altså:

 • Hvile i løftene. Vår hvile er i Guds evner til å gjøre det, Ikke hva vi får til. Vi kan hvile i Hans løfter.

 • Tro på løftene

 • Be ut løftene

 • Glede oss over løftene: «Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid.» (Ordspråkene 31:25)

 • Erfare løftene


Løfter fra Gud


Nedenfor er det listet opp flere løfter gitt til oss av Gud:

 • Frelse: «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.» Romerne 10:9

 • Bli Guds barn: «Men alle dem som tok imot Ham, dem ga Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.» Johannes 1:12

 • Tilgivelse: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1. Johannes 1:9

 • Helbredelse: «Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53:5

 • Forsørgelse: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.» 2. Korinterbrev 9:8

 • Guds nærvær: «Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se Ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28:16-20

 • Han vil ikke forlate oss: «Herren, Han som drar foran deg, Han skal være med deg – Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mosebok 31:8

 • Vi trenger ikke frykte: «Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» Jesaja 41:10

1 563 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page