top of page

misjon

Jesus er verdens håp. Vi lever ikke bare for oss selv,
men også for å spre evangeliet til vår by, vårt distrikt,
vårt land og andre nasjoner. Vi ønsker at minst 10% av

det menigheten får i gaver skal gå til misjon.

hovedsatsninger

NIGERIA

TUNDE BOLANTA

bottom of page