top of page

JESUS

HVEM ER JESUS

HVEM ER JESUS

HVEM ER JESUS?

Jesus er verdens Frelser, som gjennom sin død og oppstandelse har muliggjort nærkontakt mellom Gud og mennesker. Han utslettet distansen mellom oss og Gud. Fremfor alt vil Han lede deg inn i en levende relasjon til Ham.

JESUS ER VEIEN HJEM TIL GUD

Vi mennesker har til alle tider, på alle steder og i alle religioner 

forsøkt å prestere for bli godkjent av Gud. Jesus endret alt.

Midt i menneskets forsøk på å nå opp til Gud, kommer Jesus ned fra Gud til oss. Han kom og ble et menneske for å representere deg og meg fremfor Gud. Ved sitt feilfrie liv, og gjennom sin død på korset, betalte Han for alle våre feil, og på den måten ble det etablert fred i relasjonen mellom Gud og mennesker. Gud godkjente denne betalingen, og beviste det ved å reise Jesus opp fra de døde. Derfor står ikke Gud nå med en regning som sier hvor mye vi skylder Ham, når vi har tatt imot Jesus. Jesu liv er prisen Gud har betalt for oss, som viser hvor mye vi betyr for Ham.

Derfor er det nå ingen feil du har gjort som kan skremme Gud bort fra deg, og det er heller ingen gode gjerninger du kan gjøre som kan imponere Gud nær til deg. Du kan komme som du er, og ta imot det Han har gjort ferdig.

Med dette som grunnlag kan hvem som helst, når som helst og hvor som helst, komme hjem til Gud akkurat som man er, og leve et liv sammen med Ham. Gud har allerede åpnet relasjonen til deg, så det er ingenting som stopper deg fra å gå inn i relasjonen med Ham.

bottom of page