Gatekirken er et evangeliseringsverktøy som vi bruker i sentrum omtrent annenhver lørdag i vår- og sommerhalvåret. Vi serverer vafler og kaffe, deler ut traktater, og får gode samtaler med mennesker. Det er en velsignelse å være med ut, og dette er en flott måte å vitne om Jesus på.

 

Datoer framover:

14. september // 21. september

Kontakt

 

Ta kontakt med Ola Tom eller Gunhild Refsnes på mobil 900 26 454 /

995 87 667 dersom du ønsker å bli med på ett av de to teamene som er ute.

© 2019 Filadelfiakirken Lyngdal