top of page

filadelfia barnehage

Vi er stolte av å drive en fantastisk barnehage midt i sentrum av byen vår.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Vi ønsker å hjelpe foreldrene med å gi barna en kristen oppdragelse i et trygt og godt miljø.

Barnehagen jobber ellers etter barnehageloven, rammeplanen og har egen årsplan.

Det var med stor glede barna ble ønsket velkommen inn første dag i august. Med byens mest moderne uteareal, er rammene satt for masse god lek og trivsel. Vi ansatte flere nye ved utvidelsen av barnehagen, og sammen med resten av personalet gjør de en fantastisk jobb med barna. Miljøet preges av omsorg, trygghet og glede. Her er det gode forutsetninger for barnas trivsel og utvikling.

I barnehagen er det i dag 56 barn hver dag fordelt på 4 avdelinger: Perla, Diamanten, Rubinen og Safiren.

Vi har tilbud om 2, 3, 4 og 5 dagers plass.

Åpningstider: kl. 07.00-16.30

Barnehagen har sommerstengt uke 29 og 30. Åpent i høstferien, vinterferien, jule- og påskeferien.

Stengt julaften, nyttårsaften, onsdag i påskeuka og andre høytids- og helligdager. Barnehagen har 5 planleggingsdager hvert barnehageår.

Søknadfrist:

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Vi oppmuntrer alle til å anbefale barnehagen til venner og bekjente.

For mer informasjon, gå inn på:

filadelfiabhg.no

bottom of page