bØnnearbeid

Følg liken for å sende din bønn til oss!

 

Vi ønsker vi å løfte hverandre fram i bønn. Mange opplever vanskelige situasjoner i livet. Da kan en god støtte være å vite at noen står sammen med en i bønn gjennom den vanskelige situasjonen. Menigheten har et forbønnsteam som ønsker å stå sammen med deg. 

Du kan også kan be om å få være anonym dersom du ønsker det. Du kan ta kontakt med pastor Grete Andersen på tlf. 924 68 219 eller Bjørg Marie Vrabel på tlf. 468 33 59

Du er hjertelig velkommen til å være med å søke Gud i bønn.

Vi ønsker å løfte opp menigheten, byen og nasjonen vår i bønn.

Det er bønn hver søndag kl. 10.15 før formiddagsmøtet,

i tillegg til morgenbønn og bønn- og lovsangsmøte.

bønnemøter

bønn- og lovsangsmøte

Hver tirsdag kl. 19.00

morgenbønn

Mandag - fredag

kl. 6-7

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

kl. 8.30 - 9.30

"Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus."

Filipperne 4:6-7

© 2020 Filadelfiakirken Lyngdal